PUŁAP CZASOWY

Pułap czasowy dla uprzywilejowania specja­listów nie jest przez Lenina w 1919 roku okre­ślony. W roku 1921 odsuwa zniesienie tych uprzywilejowań w daleką przyszłość rozwinię­tego komunizmu: „Chodzi o to, by specjalistom, jako szczególnej warstwie społecznej, która pozostanie warstwą szczególną aż do chwili, gdy społeczeństwo komunistyczne znajdzie się na najwyższym szczeblu rozwoju — żyło się lepiej w warunkach socjalizmu niż w warunkach ka­pitalizmu”.Problem egalitaryzmu w okresie dyktatury proletariatu wymaga uwzględnienia jeszcze jed­nej cechy specyficznej tego okresu. Jest nią pojmowanie zasad sprawiedliwości społecznej, które można -by określić jako odwrócenie spo­łecznej optyki. Sprawiedliwość wymaga, aby proletariat znajdował się na pozycji uprzywi­lejowanej w stosunku do innych klas społecz­nych.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.