PRZYCZYNY I PRZEBIEG STRAJKÓW

Z kolei Władysław Markiewicz, analizując przyczyny i przebieg strajków w lecie 1980 roku, za jeden z powodów wybuchu niezado­wolenia uważa to, że „w odczuciu społecznym umacniało się przekonanie, iż wbrew przyrze­czeniom warunki życia nie tylko że nie ulegają poprawie, lecz przeciwnie, z roku na rok syste­matycznie się pogarszają. W tym samym czasie rozrastała się stale warstwa ludzi uprzywile­jowanych, czerpiących z nielegalnych źródeł dochody umożliwiające im życie luksusowe”.Kolejnym wątkiem trwale obecnym w publi­cystyce lat siedemdziesiątych, a związanym z zagadnieniami równości społecznej, jest zróżnicowanie dochodów i płac. W roku 1972 Jan Danecki i Andrzej Wasilkowski publikują w „Życiu Warszawy” dotyczące tych spraw artykuły,które choć wyprzedzały w czasie dyskusję nad modelem konsumpcji z 1973 roku, to jednak były z nią ściśle związane te­matycznie. Autorzy opowiadają się przeciwko nadmiernemu zróżnicowaniu płac, podkreśla­jąc wagę egalitaryzmu. Problem ten jest obec­ny i w innych artykułach J. Daneckiego.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.