PRZEZ WIELE LAT

Wypowiedzi doty­czących explicite zasady równości społecznej było niewiele w omawianym dziesięcioleciu, a kiedy się zdarzały, miały charakter polemik, acz o wąskim zasięgu. I tak np. na przełomie lat 1974/75 ukazały się w „Argumentach” dwa artykuły dotyczące idei równości społecznej — ten spór o interpretację zasady równości nie- wyszedł jednak poza ramy jednego czaso­pisma.W roku 1975 „Literatura” zamieściła ko­mentarz redakcyjny do Wytycznych na VII Zjazd , w którym hasło równości społecznej zostało wyeksponowane jako zasada socjalizmu. Zwrócono przy tym uwagę na fakt, że program egalitarny jest programem na wiele lat, na­potykającym przeszkody nie tylko obiektywne, ale i subiektywne, jak np. przeciwstawność interesów różnych grup społecznych.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.