PRZEWAGA ELEMENTÓW RÓWNOŚCIOWYCH

Przewaga elementów równościowych występuje z reguły w okre­sach, kiedy poziom gospodarczy kraju nie jest jeszcze zbyt wysoki, a charakter produkcji nie wymaga zbyt wielkich kwalifikacji. Wiąże się to z tym, że poszczególne czynności mogą być wykonywane przez pracowników o niskich kwalifikaciach, a wiec nie występują mate­rialne bodźce dla zdobywania kwalifikowanych kadr, a podaż niewykwalifikowanej siły robo­czej jest tak duża, iż występowanie elementów równościowych nie stanowi przeszkody w jej aktywizacji”. Na ten sam temat tak oto wypowiada się Jerzy Kleer: „Dotychczasową praktykę w za­kresie podziału można uiąć następuiaco: sys­tem podziału jest tym bardziej zbliżony do równościowego, w im bardziej «nienormalnych» warunkach buduje się społeczeństwo socjali­styczne; wówczas decydującą rolę odgrywają nakazy i bodźce moralne, patriotyczne. 

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.