PRZESTRZEGANIE ZASADY

Przestrze­ganie zasady: „praca bardziej wydajna, wyma­gająca większej odpowiedzialności, rozstrzyga­jąca o postępie gospodarczym powinna być le­piej wynagradzana”— idzie w parze z postu­latem likwidowania szczególnie jaskrawych przypadków relatywnego pozbawienia.W uchwale tego zjazdu czytamy: „Central­nie prowadzona polityka płacowa powinna za­pewnić szybszy wzrost zarobków pracownikom zatrudnionym w tych dziedzinach gospodarki, gdzie płace są aktualnie zbyt niskie w stosunku do kwalifikacji, wydajności bądź rangi społe­cznej wykonywanej pracy. W pierwszej kolejno­ści podwyżkami płac powinny być objęte te grupy pracownicze, które przez dłuższy okres nie miały podwyżek płac łub otrzymały nie­wielkie podwyżki.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.