PRZEDSTAWIONA ANALIZA

Przedstawiona wyżej analiza poglądów Mark­sa, Engelsa i Lenina na równość społeczną wymaga kilku słów komentarza. Otóż wydaje się niewątpliwe, że trzej klasycy byli zgodni co do tego, iż nie można wyobrazić sobie komu- pizmu bez urzeczywistnienia równości społecz­nej. Jednakże równość w społeczeństwie komu­nistycznym niewiele przypomina zarówno ple- bejską, jak i burżuazyjną wykładnię tego pojęcia. Jest to równość pozbawiona elementów przymusu, zarówno prawnego, jak ekonomicz­nego i społecznego. Ludzie żyiący w społeczeń­stwie obfitości, nie znający rynku, pieniądza ani hierarchii społecznej, która by trwale przy­pisywała jednostkę lub grupę do określonej pozycji społecznej, to ludzie nie znający nie­równości w całym jej dotychczasowym kształcie.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.