PROBLEMATYKA STRUKTURY SPOŁECZNEJ W DOKUMENTACH ZJAZDÓW PZPR

Rzeczywistym nierównościom i zróżnicowaniu społecznemu towarzyszą z reguły próby ich teoretycznej interpretacji. Ta nadbudowa teo­retyczna jest niezbędna w życiu społecznym, tak jak jednostce potrzebna jest refleksja nad własnym losem.Szczególnie interesującą jest analiza zamie­rzeń i ocen rzeczywistości formułowanych przez ośrodki władzy, przez decydentów mających silny wpływ na bieg wydarzeń społecznych. Marks i Engels nie poświęcali wiele uwagi problemom równości, uważając, że równość wraz z rozwojem socjalistycznego społeczeństwa przejdzie „do lamusa historycznych pamiątek”; przestanie budzić emocje społeczne jako idea nie odpowiadająca już zapotrzebowaniu spo­łecznemu ze względu na zanik nierówności. Bolesny cierń nierówności społecznych był związany według nich ze społeczeństwem kla­sowym. Koniec społeczeństwa klasowego miał więc być jednocześnie kresem nierówności.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.