PROBLEM PRZYWILEJÓW

W rok później problem przywilejów pojawia się znów na łamach „Polityki” i „Nowych Dróg”. W „Polityce” Andrzej Tymowski w dyskusji redakcyjnej na temat Ofiarność i za­chłanność powiada: „W odczuciu społecznym w rzeczywistości niesłychanie istotny jest problem, co na różnych stanowiskach. można mieć oprócz płacy. Na przykład kwestia otrzy­mania mieszkania, częstotliwość uzyskania przydziału samochodu, który wiąże się z premią, jaką jest różnica między ceną nominalną a wolnorynkową (może ona osiągnąć wysokość rocznej płacy średniej). Domki letniskowe, działki, tańsze wczasy i inne przywileje.[…] Z punktu widzenia polityki podziału i reakcji społeczeństwa jest to bardziej istotne niż płace”.Ten sam autor powraca do problemu przy­wilejów w artykule poświęconym zasadom po­lityki społecznej, gdzie pisze: „Zjawisko istnie­jącego często kumulowania wysokich dochodów przywilejów jest społecznie bardzo niebez­pieczne i musi być z przyczyn zasadniczych jak najostrzej zwalczane”. 

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.