PREFERENCJE W UDZIALE

Warto zwrócić uwagę, że w tej dziedzinie postulaty równościowe sprowadzają się do mi­nimum egzystencji mieszkaniowej. W materiałach zjazdowych lat siedemdziesią­tych kwestia mieszkaniowa ujmowana jest nieco inaczej niż poprzednio. Zamiast trudnych wa­runków mieszkaniowych podkreśla się trudne warunki życiowe:   ,,W polityce przydziału mieszkań, prowadzonej pod społeczną kontrolą, preferować należy potrzeby rodzin wielodziet­nych, młodych małżeństw, rodzin robotni­czych”. Wraz z likwidacją w praktyce budow­nictwa tzw. kwaterunkowego, które służyło ludziom będącym w najtrudniejszej ^sytuacji materialnej, pojawia się więc hasło „preferen­cji” dla tychże.

 

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.