PREFERENCJE W PRZYDZIALE

Preferencje w przydziale mieszkań dotyczą także rodzin znajdujących się w szczególnie ciężkich warunkach mieszkaniowych. Ten typ preferencji można nazwać ekwiwalentem, po­nieważ w pewnym sensie „nagradza” szczegól­nie trudną sytuację mieszkaniową. Jest on jednocześnie realizacją zasady równości warun­ków, która w aspekcie polityki mieszkaniowej każe wyrównywać warunki zamieszkania roz­maitych grup ludności (ale nie wyrównuje — wprost przeciwnie! — warunków uczestnictwa w otrzymaniu mieszkań): „Sądzimy, że podobnie jak dotychczas, budownictwo mieszkaniowe rad narodowych powinno być przeznaczone prawie w całości na poprawę ciężkich warunków mieszkaniowych rodzin o niskich dochodach, zamieszkałych w suterenach i barakach oraz w lokalach nadmiernie zagęszczonych lub prze­znaczonych do rozbiórki”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.