PRACOWNICY UMYSŁOWI

Katego­ria „inteligencja”, oznaczająca warstwę trud­niącą się pracą umysłową, występuje na ogół równie często, co inne kategorie oznaczające tę grupę ludzi bądź którąś z jej podgrup, np. „pracownicy umysłowi”, „nauczyciele”, „tech­nicy”, „inżynierowie”, „literaci i publicyści”, „dyrektorzy i kierownicy”, „artyści”, „praco­wnicy nauki, naukowcy”. Kategoria ogólna „inteligencja” występuje najczęściej w związ­
ku z kategoriami „klasa robotnicza” i „chłopi”, co jest zgodne z marksistowską tradycją opisu struktury społecznej. Początkowo (szczególnie na II Zjeździe) kategoria ta pojawia się najczę­ściej przy opisie globalnej struktury społeczeń­stwa  czyli nie samodzielnie, lecz w uwikła­niu.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.