POSTULAT WIĘKSZEJ RÓWNOŚCI

Postulat większej równoś­ci w sferze położenia materialnego zaczyna być powszechnie i ostro formułowany w publi­cystyce.W latach 1972—1980 najwięcej miejsca poświęciły problematyce równości dwa czaso­pisma — „Polityka” i „Kultura”. Poza tym temat ten był obecny w prasie dość powszech­nie, chociaż występował z różnym natężeniem. Do rozważań nad zagadnieniami równości i nierówności społecznej włączały się takie tygodniki, jak:   „Argumenty”,   „Literatura”, „Kulisy”, „Perspektywy”, „Zycie Literackie”, jak również dzienniki — „Życie Warszawy” i „Trybuna Ludu”Możemy wyróżnić trzy okresy wzmożonego zainteresowania nierównościami, przede wszy­stkim w dziedzinie płac, dochodów i spożycia (czyli ogólnie biorąc położenia materialnego) rok 1973, lata 1979—1980 (do sierpnia) i okres posierpniowy.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.