POSTULAT RÓWNOŚCI SPOŁECZNEJ

Należy pamiętać, że każdy postulat równości społecznej w jakimkolwiek aspekcie może być jednocześnie odczytany jako postulat zniesie­nia lub potępienia istniejącej nierówności. Pro­blematyka równości i nierówności jest więc w sferze postulatywnej tak ściśle związana ze sobą, że stwarza to dodatkowe kłopoty przy analizie tekstu. W zasadzie należałoby materiały zjazdowe poddać analizie bardziej wnikli­wej, przy użyciu aparatu metodologicznego znacznie bardziej rozbudowanego niż zastoso­wany przeze mnie. Niemniej jednak, traktując niniejszy opis jako pierwsze przybliżenie do faktycznej zawartości badanych tekstów, moż­na wysunąć szereg hipotez co do kształtu, jaki problematyka równości i nierówności spo­łecznych przybiera w dokumentach zjazdo­wych.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.