POSTAWY SPOŁECZEŃSTWA

Na postawy społeczeństwa polskiego powołują się równie często zwolennicy egali­taryzmu (Syski, Szyndler-Głowacki, Strzelecki), jak i jego przeciwnicy (Kłys, Wieczorek, Osia­tyński, Urban, Jabłonowski). Równie częste jest po obu stronach powoływanie się na wyższość moralną danej idei — argumentacją taką posługują się egalitaryści, jak Markiewicz czy Wacławek, i antyegalitaryści, jak Kurow­ski, Załuski czy Osiatyński. „Natura ludzka” jako argument w dyskusji pojawia się głównie wśród przedstawicieli nurtu antyegalitarnego(Kłys, Osiatyński, Kurowski). Nieobecność tego argumentu w wypowiedziach egalitarystów wskazuje w jakimś stopniu, że są oni przeko­nam o konieczności kształtowania osobowości społecznej ludzi w pożądanym kierunku, a więc zakładają jej plastyczność. Antyegalitarysci mówiąc o „naturze ludzkiej” kładą nacisk na pewne niezmienne lub prawie nie­zmienne według nich własności psychiki ludzkiej.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.