POMIJAJĄC PROBLEM

Pomijając problem rażą­cych odstępstw od przyjętych zasad regulują­cych podział funduszu spożycia zbiorowego^ zastanowić się warto nad zakresem tego- spożycia. Zadać pytanie np. o zakres bezpłat­nego lecznictwa, o to, komu należą się ulgi w opłatach za wczasy, za żłobki, przedszkola itp. oraz jakiego rzędu ulgi. O tym, że dana dziedzina życia społecznego objęta jest spoży­ciem zbiorowym, stanowi przyjęta zasada ogólna, natomiast pytanie, kto ile ma otrzy­mać świadczeń z tego funduszu, jest pytaniem o  granice stosowalności zasady.I wreszcie problem zmiany zasady egalitar­nej. Dążenie do zmiany zasady wiąże się na ogół z dążeniem do częściowej lub całkowitej przebudowy stosunków społecznych. Wprowa­dzenie np. zasady „każdemu to samo” w miej­sce zasady „każdemu według pracy” byłoby zmianą stosunków społecznych nie tylko w sferze pracy.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.