POJĘCIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Pojęcie sprawiedliwości społecznej zaczyna być używane do krytyki nadmiernych rozpiętości społecznych, systemu przywilejów i nieformalnych udogodnień dla pewnych grup społecznych. Wprowadzenie tej kategorii do publicystyki ma istotne znaczenie dla proble­matyki równości społecznej. Nie chodzi już o  przymierzanie wszystkiego do abstrakcyjnego wzoru „społeczeństwa równych”, ale o roz­strzygnięcie, czy istniejące nierówności nie są sprzeczne z zasadą sprawiedliwości społecznej. Popularność tej zasady jako bardziej pojemnej niż zasada równości sprawia, że w latach sie­demdziesiątych już nie można dokonać podzia­łu na egalitarystów i antyegalitarystów tak łatwo, jak to było możliwe wcześniej. Stanowiska jawnie antyegalitarne pojawiają się rzadko i dotyczą raczej kwestii szczegółowych, jak np. dostępu do oświaty.

 

 

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.