POJĘCIE LUKSUSU

Głosi pogląd, że bez grupy konsumującej dobra luksusowe nie można szybko osiągnąć istotne­go wzrostu poziomu gospodarczego, a ci, któ­rzy nabywają dobra luksusowe, są czymś w rodzaju grupy testującej i spełniają pozytyw­ną funkcję społeczną. Wskazuje także na reiatywność pojęcia luksusu zarówno z indywi­dualnego, jak i społecznego punktu widzenia. Twierdzi również, że „dół” dźwiga się znacznie szybciej, jeżeli równocześnie pnie się „góra”, co przecież jest charakterystyczne dla okresów dynamicznego rozwoju gospodarki. Z poglądami Mozołowskiego podjął polemikę Marian Turski w artykule Wspinanie się na palcach: „Dyferencjacja służy jako doping, ale sądzę, że każde społeczeństwo odznacza się — w poszczególnych swoich warstwach — okre­śloną granicą wytrzymałości psychicznej.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.