POGODZENIE SPRZECZNOŚCI

Stefan Nowakowski w dyskusji redakcyjnej w „Argumentach” na temat Wczoraj, dziś i jutro polskiego egalita­ryzmu określa procesy egalitarne jako „proce­sy wyrównywania sytuacji ekonomiczno-spo­łecznych, zacierania różnic między wielkimi zbiorowościami: klasami, warstwami, zanikania między nimi barier, korzystania z tych samych instytucji przez jednostki z różnych zbiorowo­ści.” Badania nad egalitaryzmem w szerokim rozumieniu dają, jak sądzę, największe szanse- wyznaczenia praktycznego zakresu przemian egalitarnych i uniknięcia skrzywień wynikają­cych ze zbyt jednostronnego postrzegania zjawisk.Próbą „pogodzenia sprzeczności , wyjścia poza sztywne granice wyznaczone przeciwnymi poglądami jest tworzenie z idei egalitarnych i elementów antyegalitaryzmu zlepka na miarę i dla potrzeb chwili.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.