POGLĄD I SPOSÓB DOWODZENIA

Podobny pogląd i sposób dowodzenia znajdu­jemy u Lenina. Dla nas istotne są jednak głównie te sytuacje, w których wskazywanie na rozbieżności między praktyką a zasadą ega­litarną jest związane z akceptacją samej zasady. Krytyka niedoskonałości praktycznego zastosowania zasady egalitarnej jest wówczas domaganiem się sprawiedliwości formalnej, tj. domaganiem się, aby wszystkie osoby, zaliczo­ne do pewnej kategorii istotnej, traktowane były jednakowo. Sprawiedliwość formalna wymaga na przykład, aby w szkolnictwie podstawowym, objętym zasadą jednakowości (każdemu to samo, tj. każdy powinien ukoń­czyć osiem klas), nie zabrakło miejsc w szkołach dla wszystkich dzieci w wieku obo­wiązku szkolnego.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.