PODPORZĄDKOWANIE ZAGADNIENIU

W pierwszych latach po październiku wysuwa się na czoło problem utrzymania władzy. Le­nin podporządkowuje temu zagadnieniu wiele innych spraw, również dotyczących równości społecznej. Jak świadczy wiele jego wypowiedzi, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, ze w pierwszym okresie po rewolucji możliwa jest iedynie równość typu burżuazyjnego, a i to w ograniczonym zakresie. Wszelka inna row- ność, zaprowadzona wśród ludzi do tego nie­przygotowanych, wywołałaby skutki, na jakie państwo radzieckie nie mogło sobie pozwolić. Stąd Lenin — pozostając w przekonaniu ze równość jest ważnym celem społeczeństwa socjalistycznego, nie głosił powszechnej i na­tychmiastowej egalitaryzacji. Aby uczynic równość społeczną faktem, należało przejść okres, w którym przymus prowadzi do rezygna­cji jednych grup ze swoich przywilejów, a ośmielania drugich — tych, które dopiero miały się nauczyć korzystania z nowo powsta­łych warunków.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.