PEŁNA POWSZECHNOŚĆ

„Osiągnęliśmy prawie pełną powszechność szkoły podstawowej: w roku 1958 ponad 98 proc. dzieci w wieku od 7 do 13 lat uczęszczało do szkoły”.Jasno sformułowana jest także zasada wy­nagrodzenia za pracę w sposób ekwiwalentny. Postulat ekwiwalentności płac idzie w parze z negacją zasady identyczności w tej dziedzinie. Również sformułowania dotyczące podziału dóbr w ogóle, unikając postulowania identyczności, akcentują ekwiwalentność i równość szans. IV Zjazd tak np. formułuje wytyczne polityki mieszkaniowej: „Pewne uprzywilejowanie ro­dzin zmieniających w związku z podejmowaną pracą miejsce zamieszkania należy uznać za uzasadnione. Własne budownictwo zakładów pracy służyć ma stabilizacji kadr”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.