OŚWIATA I WYKSZTAŁCENIE

Oświata i wykształcenie stanowią drugą dzie­dzinę — obok płac i zarobków — w której ma­teriały zjazdowe konsekwentnie potępiają nie­równość, szczególnie nierówność szans i nie­równość uczestnictwa. Nierówność szans to nie­spełnienie normy, według której każdy, kto tego pragnie, ma równą z innymi możliwość ubiegania się o dobro x, co nie jest równozna­czne z jego otrzymaniem. Aby bowiem osią­gnąć owo dobro, należy spełnić szereg warun­ków, które nie są jednakowo osiągalne dla wszystkich, a których spełnienie nie jest gwa­rantowane. Nierówne dla młodzieży z różnych środowisk możliwości ubiegania się o przy­jęcie do różnych typów szkół ponadpodstawo­wych  leżą u źródeł wprowadzenia szeregu preferencji dla wyrównania startu (np. pun­kty za pochodzenie przy przyjmowaniu na stu­dia wyższe).

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.