OPRÓCZ TRUDNOŚCI

Przedstawione supozycje są zaledwie zarysem hipotez, jakie zaryzykować można w analizie dokumentów zjazdowych.Oprócz trudności wynikających z interferen­cji teorii i praktyki społecznej, analizowane materiały nastręczają wiele innych problemów. Jednym z nich jest konieczność przełożenia kategorii politycznych na kategorie struktury społecznej. Jaka jest treść społeczna terminów „masy pracujące” lub „wrogowie ludu”? Próżno, jak się wydaje, byłoby szukać jednoznacznej odpowiedzi. Pojęcia te z punktu widzenia empirycznego są mało przydat­ne, ich zakres znaczeniowy zmienia się bo­wiem wraz ze zmianami sytuacji społecznej. Na przykład „wrogiem ludu pracującego” jest na Zjeździe kułak, a na V — zrewoltowany in­teligent. „Masy pracujące” to znakomita więk­szość społeczeństwa, do której zalicza się i klasę robotniczą, i chłopów, i wszystkich pracują­cych.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.