OKREŚLENIE SPOSOBÓW REALIZACJI

Zwraca uwagę brak określenia sposobów realizacji równości w poszczególnych sferach życia. Ilustracją tej tezy może być formułowa­nie zasady równości w sferze kultury. Powtarza się często postulat równości szans w dostępie do kultury, jednak tak sformułowany, że zatra­ca charakter dyrektywny, pozostając hasłem: „Socjalistyczna kultura — wolna od skomercja­lizowania, które cechuje kulturę burżuazyj- ną — powinna w swych zróżnicowanych for­mach reprezentować wysokie wartości ideowe i artystyczne, a zarazem być dostępna dla sze­rokich rzesz odbiorców”.31 W sformułowaniu tym brak bliższego określenia dróg, sposobów i etapów, w jakich egalitaryzacja w dziedzinie kultury będzie urzeczywistniana.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.