OGRANICZENIE NAKŁADÓW

Ograniczenie nakładów inwestycyjnych na działy nieprodukcyjne szło w latach siedem­dziesiątych w parze ze zwiększaniem nakładów na przemysł (aż do 48,6% globalnej sumy na­kładów w 1973 r., po czym następuje powolny spadek, ale mimo to w 1978 r. nakłady na przemysł są nadal wyższe niż w 1970 r. ). Nakłady na budownictwo począt­kowo maleją, wyraźnie wzrastają w 1973 roku, po czym następuje aż do roku 1976 powolny spadek, a w latach 1977 i 1978 ponowny wzrost. Nakłady na gospodarkę komunalną i mieszkaniową po 1971 roku maleją, a zaczy­nają na powrót wzrastać od 1976 roku. Ujemne społeczne skutki takiej struktury nakładów inwestycyjnych, początkowo dostrze­gane jedynie sporadycznie, w drugiej połowie lat siedemdziesiątych zaczynają podlegać szer­szej krytyce środowiska naukowego.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.