OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI

Chodziłoby też o ograniczenie możliwości osiąg­nięcia statusu społecznego tak odległego od ogólnego poziomu, że stwarza niebezpieczeń­stwa dla realizacji szans tych, którzy zajmują niższe pozycje. To są podstawowe problemy polityki społecznej”. Koncepcja minimum statusu mieści się w zasadzie w problematyce poprzednio poruszanej, tzn. jest również próbą połączenia w funkcjonowaniu społeczeństwa elementów egalitarnych z elitarnymi, niemniej ma charakter o tyle swoisty, że można ją wy­odrębnić.Dla analizowanej tu dyskusji nad równością społeczną charakterystyczne jest, że oponenci konstruowali sobie przerysowany, sztuczny w w gruncie rzeczy obraz poglądów adwersarza i przeciwko tej konstrukcji wytaczali argumen­ty.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.