ODWOŁYWANIE SIĘ DO TRADYCJI

Od­woływanie się do tradycji, powtarzanie zaak­ceptowanych niegdyś sformułowań jest więc nie tylko naturalne, lecz i konieczne. Uzupełniane jest ono refleksją nad nowymi zjawiskami spo­łecznymi, wymagającymi twórczego odczytywa­nia zastanych treści, wprowadzania nowych elementów do istniejącej ideologii. Wymogi chwili stwarzają więc drugą tenden­cję, wpływającą na niejednoznaczność terminów zawartych w materiałach zjazdowych — ten­dencję do zmiany pewnych elementów teorii bądź wprowadzenia elementów nowych, tak by zapewnić adekwatność ustaleń teoretycznych do rzeczywistości, która każe rozstrzygać nowe problemy teoretyczne, nie dając na nie gotowej recepty. Powstaje wobec tego pytanie: jak ma­ją się te nowe rozstrzygnięcia (precedensy) do całości ideologii?

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.