ODMIENNY PUNKT WIDZENIA

Zbigniew Lewandowicz reprezentuje odmien­ny punkt widzenia. Opowiada się za zasadą „każdemu według pracy”, widząc w niej rękojr mię sprawiedliwego podziału. Z opodatkowania dochodów najwyższych należy jego zdaniem czerpać środki na rzecz społecznego funduszu spożycia.Pogląd Lewandowicza skrytykował Jerzy Chłopecki w artykule Co to znaczy racjonal­nie?, biorąc w obronę społeczne funkcje płacy: „Już dziś jednak musimy — i to nie tylko w imię humanistycznych zobowiązań socjaliz­mu, ale i ekonomicznie uzasadnionego perspek­tywicznego myślenia — troszczyć się o to, by zakres materialnego zróżnicowania społeczeń­stwa nie skazywał niektórych jego grup na obniżanie statusu cywilizacyjnego i kultural­nego. Co więcej — chodzi przecież o to, by nie następowała w tych grupach nawet prosta reprodukcja społeczno-moralnego i cywilizacyjno-kulturowego zacofania”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.