ODMIENNY POGLĄD

Pogląd odmienny reprezentuje Al­fred Czarnota w artykule zamieszczonym w tym samym numerze „Trybuny Ludu”. Zda­niem jego „ustrój socjalistyczny stwarza rów­ny start dla wszystkich do stanowisk, niezależ­nie od pochodzenia społecznego. Czasem daje kredyt kandydatom na stanowisko, ale nie za długi. Został stworzony kwalifikowany aparat polityczny, który ma zapewnić działanie obie­ktywnych kryteriów oceny przydatności kan­dydata”.Apogeum okresu gospodarczej prosperity, rok 1973, przyniósł także komplementarne do tendencji poprzednio przedstawionych nawoły­wania do uczynienia z konkurencyjności zasa­dy życia społecznego. Polemizuje z nimi Jerzy Zieleński w „Literaturze”: „Jeden z naszych znanych publicystów proponował nawet, aby społeczeństwo socjalistyczne stało się wielką wspólnotą konkurujących z sobą, oczywiście w granicach ustrojowej dopuszczalności, jedno­stek.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.