NOWE DOBRA KONSUMPCYJNE

Nowe dobra konsumpcyjne, które dziś są ar­tykułami zbytku i luksusu, w przyszłości mo­gą stać się przedmiotami dostępnymi dla całe­go społeczeństwa. […] Nierówność rozdziału dóbr, przy której pewne jednostki wcześniej korzystają z osiągnięć postępu technicznego, jest ceną płaconą przez społeczeństwo za sam postęp”.Jerzy Urban w cytowanym arykule Pod prąd wypowiada zbliżoną myśl: „Słyszy się niekiedy opinię, że dla socjalizmu charakterystyczna jest (lub być powinna) kształtowana dowolnie ten­dencja egalitarna. Takiemu wyobrażeniu o so­cjalizmie przeczy realna historia tej formacji ustrojowej, którą kształtowały i kształtować będą w większym stopniu obiektywne prawi­dłowości rządzące cywilizacyjnym rozwojem niż wolna wola kogokolwiek, również społe­czeństwa jako całości.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.