NIERÓWNOŚĆ POLITYCZNA

Jak dalece nierówność polityczna była przez Lenina uważana za sposób zagwarantowania władzy proletariatu, świadczą następujące sło­wa: „Po dwóch latach możemy powiedzieć i z pewnością uwierzą nam, że potrafimy prze­trwać kilka łat właśnie dlatego, iż umieściliśmy w Konstytucji paragraf o pozbawieniu praw po­szczególnych osób i grup”. „Nie wolność dla wszystkich, nie równość dla wszystkich, ale walka z gnębicielami i wyzyskiwaczami, zlik­widowanie możliwości uciskania, wyzyskiwa­nia. Oto nasze hasło”.Pozbawienie lub ograniczenie praw politycz­nych jest odejściem od równości formalnej, jest zarazem próbą znalezienia drogi do jak najszybszego stworzenia społeczeństwa egalitar­nego.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.