NIERÓWNOŚĆ FORMALNA

Dla Lenina więc równość faktyczna — to równość możliwa do urzeczywistnienia jedynie w społeczeństwie komunistycznym. Jednocześ­nie należy zwrócić uwagę, że równość faktyczna nie ma dla niego związku z jednakowością: „Chcemy znieść klasy, pod tym względem jesteśmy zwolennikami równości. Ale pretendo­wać do tego, że uczynimy wszystkich ludzi równymi sobie — to najbardziej pusty frazes i głupi wymysł inteligenta”.Powstaje pytanie, w jaki sposób można przejść od nierówności formalnej społeczeństwa klasowego do równości faktycznej komunizmu. Jest to jednakże w gruncie rzeczy pytanie o    sposób przejścia od kapitalizmu do komuniz­mu i jako takie swoją ogólnością wykracza poza temat .

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.