NEGATYWNE STRONY

Dojrzenie negatywnych stron każdego zjawiska ułatwi przeprowadzenie rozsądnego rachunku społecznego i dokonanie trafnego wyboru. Nie­dopuszczalny jest więc sztywny podział na egalitaryzm i elitaryzm”.Praktyczne wskazówki dotyczące fuzji ele­mentów egalitarnych z elitarnymi daje Jan Danecki, wypowiadając się w dyskusji na lamach „Miesięcznika Literackiego, a także Marcin, Czerwiński w wypowiedzi dla ankiety „Więzi ,Postulują oni przede wszystkim stały wzrost dochodów najszerszych grup lud­ności i nieustanną, wszechstronną weryfikację elity kierowniczej, dokonywaną pod kontrolą społeczną. Te elementy mają zapewnić harmo­nijność i stabilność systemu.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.