NAUKA POLSKA

Przyznać trzeba, że o ile w polskiej publicys­tyce powojennej problemy egalitaryzmu były często poruszane, o tyle nauki społeczne i prawne długo stroniły od tego tematu. Okres bezpośrednio powojenny, charakteryzujący się dużym nasileniem dyskusji nad przyszłym kształtem Polski, o której wiedziano na pewno, że będzie inna niż dawna, ale toczono spory to, na czym ta „inność” miałaby polegać w sferze społecznej, owocował wypowiedziami naukowców, które miały raczej charakter pu­blicystycznego głosu w dyskusji. Jedną z takich prac, poruszającą explicite problem równości społecznej, była broszura Stanisława Ossow­skiego Ku nowym formom życia społecznego, po raz pierwszy opublikowana konspiracyjnie w roku 1943. Autor tak definiuje w niej rów­ność społeczną: „Mówiąc o postulacie równości mamy na myśli postulat zniesienia wszelkich przywilejów — jawnych i ukrytych — Wyni­kających z ustroju społecznego, przywilejów, dzięki którym pewne jednostki są predyspono­wane do odegrania wyższych ról społecznych, niezależnie od swoich osobistych kwalifikacji”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.