NATURA LUDZKA

Argumentacja, którą nazwałam umownie powoływaniem się na „naturę ludzką”, nie wy­stępuje w zasadzie wśród zwolenników egali­taryzmu.Koncepcja antyegalitarnej natury ludzkiej i ponure opisy „społeczeństwa równych” sąsia­dują u przeciwników egalitaryzmu ze wskazy­waniem na utopijne elementy w ideologii rów­ności. Dyskutanci czynią to na dwa sposoby: albo uznają ideologię równości za utopijną w samym założeniu, albo wskazują na jej ogra­niczoność historyczną, na utopijność obecnych tendencji egalitarnych, przy czym używają argumentu, że egalitaryzm jest ideologią kra­jów biednych, poza nimi nie ma żadnego uza­sadnienia ani w teorii, ani w rzeczywistości.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.