NARODZINY Z DOŚWIADCZEŃ

Z tych właśnie doświadczeń naro­dziła się konstytucja, która wprowadziła nie­równość praw politycznych robotników i chłopów. Lenin zresztą nie czynił z takiej nierówności zasady ogólnej i spodziewał się zniesienia restrykcji politycznych, kiedy pisał. „Konstytucja nasza, stwierdzamy, musiała wprowadzić tę nierówność, ponieważ poziom kulturalny jest niski, ponieważ organizacja jest u nas słaba. Ale nie robimy z tego ideału, lecz przeciwnie, w programie partia zobowią­zuje się pracować systematycznie nad zniesie­niem tej nierówności między bardziej zorga­nizowanym proletariatem a chłopstwem. Nierówność tę zniesiemy, gdy tylko uda się nam podnieść poziom kulturalny .

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.