NAKŁADANE NA SIEBIE FUNKCJE

Być może, nakładanie się na siebie tych dwu funkcji prowadzi do niejednoznaczności w określaniu kategorii społecznych.Tak więc dokumenty tego typu powstają —jak się wydaje — pod presją dwóch rozbieżnych tendencji. Po pierwsze — organizatorzy życia politycznego kraju dążą do kontynuacji możli­wie wielu zaakceptowanych przez praktykę ele­mentów teorii społecznej marksizmu. Do takiej tradycji teoretycznej refleksji w marksizmie należą: postulat sojuszu robotniczo-chłopskiego, pojęcie klas nieantagonistycznych, wiodącej roli klasy robotniczej. Te pojęcia i postulaty pełnią najczęściej rolę aksjomatów. Odejście od nich czy jedynie próba ich nowej interpre­tacji, sięgnięcie do bardziej aktualnych w danej sytuacji wątków marksizmu — pociągają za sobą zmianę proporcji w ramach ideologii, co może być uważane za początek jej końca.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.