NAJCZĘSTSZE NIEPOROZUMIENIE

Najczęstszym nieporozumieniem jest polemika autorów’, z których jeden pisze normie równości społecznej w dostępie do dóbr społecznie pożądanych, drugi natomiast zajmuje się zagadnieniem, „ile się komu nale­ży” (w myśl zasady płacy według pracy) albo jakie powinny być płace, aby były sprawiedli­we (przy czym sprawiedliwość rozumie się bar­dzo rozmaicie).Powstaje pytanie, jakie stanowiska zaryso­wały się w analizowanej dyskusji. Podziałem, który swoją oczywistością rzuca się w oczy który uwzględniają sami uczestnicy publicys­tycznych sporów, jest podział na zwolenników tendencji egalitarnych i zwolenników tenden­cji elitarnych. Istnieje ponadto grupa dysku­tantów, która nie opowiada się za żadną ze stron, usiłując łączyć elementy egalitarne z elitarnymi.Zwolennicy tendencji egalitarnych, jak i eli­tarnych nie stanowią grup jednorodnych.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.