NA TEMAT KARIERY

W roku 1973 także w „Trybunie Ludu” to­czyła się dyskusja na temat kariery. Podejmo­wano w niej sprawy mające związek z proble­matyką równości społecznej. I tak np. Jan Ma­lanowski, polemizując ze Zbigniewem Załuskim, bierze w obronę pojęcie „awansu zbiorowego”, krytykowane przez Załuskiego za „gloryfikację przeciętności”: „Wśród robotników, chłopów, pracowników umysłowych niższych szczebli jest ogromna liczba osób pracowitych, ambit­nych, prężnych, oszczędnych i wykształconych. Wielkość ich osobistych sukcesów życiowych uzależniona jest jednak nie tylko od cech indy­widualnych, lecz również od miejsca w społe­czeństwie. Koncepcja awansu zbiorowego jest ściśle związana z postulatem równości i spra­wiedliwości społecznej”. 

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.