NA EKSPONOWANYM STANOWISKU

Moim zdaniem człowiek na ekspo­nowanym stanowisku ma prawo nie tylko do przywilejów służbowych, ale i pewnych pry­watnych. Skandal zaczyna się moim zdaniem dopiero wtedy, gdy dyrektorskie (umownie mówiąc) przywileje przenoszą się na jego ro­dzinę”. Stosunek H. Maleszewskiej do „dyre­ktorskich” przywilejów został skrytykowany przez Wojciecha Sadurskiego , a wielu czytel­ników wzięło udział w dyskusji, przy czym zdania były podzielone.Pytanie o zasadność przywileju jest w pu­blicystyce stawiane początkowo przy okazji dyskusji nad podziałem dóbr. Zaczyna jednak w miarę upływu lat pojawiać się jako zaga­dnienie samodzielne, rozumiane szerzej. W ar­tykule Równość i przywileje Jerzy Urban pi­sze: „moim zdaniem konieczne są działania natury politycznej, administracyjnej i nawet karnej powściągające rozwój przywilejów, na­kładające bardziej zdecydowane hamulce.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.