MATERIAŁY ZJAZDOWE

Materiały zjazdowe koncentrują się na nie­równościach w sferze podziału dóbr, płac, zaro­bków oraz dostępu do oświaty i wykształcenia. Płacę są przedmiotem szczególnej uwagi, z dez­aprobatą stpotyka się tu każde odchylenie od zasady „każdemu według jego pracy”. Problem uczynienia z płacy instrumentu reagującego na ilość i rodzaj pracy pojawia się w dokumen­tach wszystkich zjazdów, co świadczy o ciągłej aktualności poszukiwań w tej dziedzinie. W materiałach II Zjazdu czytamy: „Realizować te zadania będziemy przez […]stopniową pod­wyżkę plac tych kategorii robotników i praco­wników, których płace nie znajdują się na odpowiednim poziomie w stosunku do pełnio­nych funkcji”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.