MATERIAŁY ZJAZDOWE

Materiały zjazdowe pełnią jednocześnie dwie funkcje: a) programowania zmian rzeczywistoś­ci społecznej (ich kierunku i zakresu); b) wy­jaśniania tych zmian przez ustalenie ich relacji do dotychczasowej tradycji politycznej.Tradycyjny trójczłonowy schemat struktury społecznej socjalizmu: klasa robotnicza, chłop­stwo pracujące, inteligencja, nie oddaje w pełni złożoności grup społecznych, jest — jak każdy schemat — uproszczeniem przydatnym jedynie w analizach bardzo ogólnych. Potrzeba wyod­rębnienia i nazwania innych grup społecznych i ustalenia ich wzajemnej relacji powoduje do­dawanie do tradycyjnego schematu nowych elementów bądź zupełne pomijanie go.Musi więc istnieć związek między wprowadzaniem nowych elementów teorii (lub innym rozłoże­niem akcentów) a postrzeganiem złożoności struktury społecznej i relacji między jej ele­mentami.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.