MATERIAŁY PARTYJNE

W materiałach VIII Zjazdu słabiej niż po­przednio podkreślana jest zasada „każdemu według jego pracy”, natomiast nacisk kładzie się na niwelację „nieuzasadnionych społecznie różnic w dochodach”. Mówi się także na VIII Zjeździe często o preferencjach, zarówno odno­szących się do rodzaju pracy jak i do sytu­acji bytowej rodzin: „zwiększyć należy w szcze­gólności pomoc [z zakładowych funduszy so­cjalnych — E.K.] dla rodzin o najniższych do­chodach, matek samotnie wychowujących dzie­ci, młodych małżeństw oraz emerytów i rencis­tów”.Materiały partyjne IX Zjazdu, pomijające kwestie ekonomiczne, które zawarto w materia­łach przygotowanych przez rząd, przynoszą mniej niż poprzednie zjazdy informacji o sto­sunku partii do kwestii rozpiętości płacowych. Wnioskując jednak z generalnego tonu tych materiałów można sądzić, że akceptują one — bardziej iniż poprzednie zjazdy — egalitaryzm w sensie likwidacji płacowych i dochodowych kominów.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.