LIKWIDACJA ANTAGONISTÓW

Jerzy Kleer i Wiktor Osiatyński, reprezen­tujący pogląd o konieczności utrzymania istniejących nierówności społecznych, również powołują się na teorię socjalizmu naukowego. Oto co pisze w „Nowych Drogach” J. Kleer: „Marks oczywiście zakłada istotne zrównanie, przede wszystkim na gruncie zniesienia pry­watnej własności środków produkcji. Likwi­dacja antagonizmów na tle stosunku do własności umożliwi także zmniejszenie dys­proporcji między minimalną płacą a płacą maksymalną. W ten sposób zapewni się ele­mentarne przesłanki społecznego zrównania. […] podział według potrzeb może nastąpić dopiero w społeczeństwie bardzo rozwiniętym, w którym występować będzie obfitość dóbr materialnych.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.