KRYTYCZNA NUTA W OPISACH

Już w 1964 roku (IV Zjazd) pojawia się wy­raźnie krytyczna nuta w opisach aktualnego dostępu do wykształcenia oraz postulaty zno­szenia istniejących w tej dziedzinie nierówności: „W ramach istniejącej sieci szkół ogólnokształ­cących i zawodowych możliwość dalszego kształ­cenia się po szkole podstawowej wciąż jeszcze pozostaje mniejsza dla młodzieży ze wsi i ma­łych, prowincjonalnych miasteczek. Należy to uwzględnić w lokalizacji nowo budowanych szkół średnich i zawodowych”. A dalej: „Re­krutacja młodzieży na studia dzienne powinna szerzej niż dotąd sięgać po młodzież spoza wiel­kich miast”.Materiały VI Zjazdu dają ocenę dotychcza­sowego rozwoju szkolnictwa, zwracają przy tym uwagę na istniejące nadal nierówności szans młodzieży z różnych środowisk społecznych.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.