KONKRETNE NIERÓWNOŚCI

Chcąc wypowiedzieć się na temat konkretnych nierówności społecznych, musimy określić konkretne podmioty tych nie­równości, musimy więc mieć jakieś wyobraże­nie tego, między kim a kim stosunek nierów­ności zachodzi.Systematycznie ponawiane w badanych dokumentach partyjnych postulaty integracji grup społecznych wiążą się z opisem istnieją­cego już silnego zintegrowania społeczeństwa,, zatarcia się różnic społecznych i społecznych sprzeczności. Na skutek takiego ujęcia społe­czeństwo składające się z rozmaitych klas, warstw, grup społecznych jawi się jako spo­łeczeństwo, w którym poczucie różnic bądź nierówności społecznych nie powinno istnieć. Integracja bowiem to m. in. zanik poczucia odrębności, a więc i w pewnym sensie zanik poczucia nierówności. W takim społeczeństwie ustalenie relacji między grupami społecznymi na płaszczyźnie „równość — nierówność spo­łeczna” jest niepotrzebne.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.