KONIECZNE WNIOSKI

Stąd wyciągali wniosek o konieczności rewolucji socjalistycznej i uspołecznienia środków pro­dukcji, nie jako celu samego w sobie, lecz jako środka przyspieszenia rozwoju gospodarczego i dania możliwości rozwoju wszystkim człon­kom społeczeństwa. Burżuazja wysuwała prze­ciwko komunistom argument, że ich koncepcje prowadzą do glajchszaltowania ludzi, likwida­cji wyższych aspiracji, urody życia, i że w ogóle są one kresem postępu ludzkiego. Istota sprawy polegała rzeczywiście na tym, że cho­dziło o zniesienie postępu typu burżuazyjnego dla mniejszości i o zapewnienie urody życia, tj. nie tylko szans, lecz i warunków rozwoju dla wszystkich”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.