KOBIETY

W miarę upływu lat pojawia się także „problem kobiet”, ich udziału w zatrud­nieniu, zapewnienia właściwej opieki dzieciom, niedorozwoju usług wyręczających kobietę w wykonywaniu obowiązków domowych itp. Wyrazem tego jest wzrost występowania tej kategorii wśród określeń grup społecznych — od 0,9% w materiałach II Zjazdu do 11,7% w 1968 roku (V Zjazd).Inne. Kategoria „inne” obejmuje kategorie społeczne nie wyróżnione w tabeli 1 bądź inne pojęcia określające grupę lub część spo­łeczeństwa (emeryci, renciści, partyjni, bezpar­tyjni, wierzący, niewierzący, obywatele, rodzina, dzieci, załogi, pracownicy, ludność, ludzie pra­cy, duchowieństwo itp.). Kategoria ta rozrasta się w miarę upływu lat, na II Zjeździe stanowi 3,2% wszystkich kategorii, na IX — 44,6%. Sto­sunkowo liczną grupą w obrębie kategorii „in­ne” są „obywatele” — 34,8% tej kategorii na III Zjeździe, 46,1% na IV, 42,8% na V i 72,7% na VI.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.