KIERUNEK MYŚLENIA

Ten kierunek myślenia reprezentuje również Jan Kłys, który wychodząc od koncepcji natu­ry ludzkiej z gruntu nieegalitarnej kreśli taki oto obraz ewentualnego „społeczeństwa ró­wnych”: „W utopijnym «społeczeństwie ró- wnych» nie ma mozolnego pięcia się ku górze, jak również nie ma nagłej degrengolady. Na­pędowa siła chęci wyróżniania się traci na zna­czeniu, bo sama satysfakcja moralna — pozba­wiona materialnych profitów — nie jest dosta­tecznie dynamicznym motorem ludizikich poczy­nań. Ruchliwość społeczna maleje. Zbiorowość (przekształca się w organizm dość niemrawy, bardziej przypominający uporządkowane mro­wisko niż społeczność żywych ludzi. Inicjaty­wie obywateli niewiele pozostaje pola do popi­su, a więc siłą faktu poczyna zamierać”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.