KAŻDEMU WEDŁUG PRACY

Równie konsekwentnie postulo­wana jest zasada równości jako ekwiwalentności w sferze wynagradzania za pracę. Zasada „ka­żdemu według pracy” nie jest kwestionowana, co najwyżej kwestionowane są jej poszczegól- , ne interpretacje, szczególnie wobec trudności określenia społecznej wartości każdej pracy. Podobnie jest w kwestii równości wobec pra­wa, będącej jedną z form równości szans.Te trzy równości w trzech aspektach życia społecznego są najklarowniej określane i kon­sekwentnie postulowane (lub opisywane) jako najbardziej pożądane. Nie oznacza to, że dany aspekt życia społecznego jest nieodłącznie zwią­zany z jakimś jednym tylko rodzajem równości. Tak nie jest. Na przykład zagadnienie płac rozpatrywane jest z punktu widzenia rozmai­tych rodzajów równości, zależnie od aktualnej sytuacji społecznej.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.